Razvoj in izdelava elektronskih naprav

Testne naprave naprave za tehnološko podporo v proizvodnji elektronike

Testne naprave za testiranje elektronskih izdelkov in sklopov
Razne naprave za pomoč v proizvodnji izdelkov elektronike

Testne naprave za testiranje elektronskih izdelkov in sklopov - modulov

Naprave služijo za testiranje elektronskih modulov pred vgraditvijo v končni proizvod, ali pa za testiranje delovanja končnih proizvodov.

Naprave so lahko zelo enostavne za enostavne module, lahko pa tudi bolj sofisticirane za zahtevnejše module ali proizvode.

V osnovi so sestavljene iz mehanske priprave za vpenjanje in kontaktiranje ali priključitev testiranca in pripadajoče elektronike za izvedbo testa. Izdelane in namenjene so za določen izdelek po željah naročnika, ali po naših priporočilih.

woman Razne naprave za pomoč v proizvodnji izdelkov elektronike

Naprave obsegajo razne šablone, prekonektorje, držala in ostale priprave, ki služijo kot pripomočki v proizvodnji elektronike v smislu olajšanja dela, izboljšanja kvalitete in krajših tehnoloških časov izdelave proizvoda.